Co potřebujete k tomu, abyste mohli začít s námi telefonovat přes Internet?

Jak začít...

Telefonování přes Internet, tzv. VoIP telefonie (anglicky Voice over Internet Protocol) začíná být zajímavým trendem v telefonování nejen pro firmy, ale i pro domácí uživatele.

Pro telefonování přes Internet je zapotřebí vhodné VoIP zařízení a pokud možno vysokorychlostní internetové připojení, které zaručuje dobrou kvalitu spojení (např. ADSL, kabelové nebo bezdrátové připojení).

Nabídka VoIP zařízení je dnes široká - VoIP telefony, USB telefony a klientské gatewaye i routery s možností připojení běžných telefonů.

Hodí se pro Vás VoIP?

Posuďte sami, zda se Vám internetové telefonování vyplatí:
 • VoIP se vyplatí zejména tomu, kdo hodně telefonuje
 • Pokud máte paušální připojení k Internetu (ADSL, kabelová televize, WiFi, pevné připojení, CDMA) výrazně ušetříte
 • na VoIP telefony voláte zcela zdarma, na pevné linky a mobily můžete volat za velmi výhodné tarify

Varianta 1 - přes zapnuté PC

potřebujete počítač, který je připojený do internetu.

Výhody
 1. varianta internetového telefonování s nejnižšími vstupními náklady
 2. rychlá návratnost počáteční investice
 3. vyplatí se zejména u paušálního připojení k internetu
 4. za výhodné tarify můžete volat i na pevné linky a mobily
 5. komfortnější varianta než použití sluchátek a mikrofonu
 6. vlastní veřejné telefonní číslo
Nevýhody
 1. potřeba trvale zapnutého počítače
 2. při vypnutém počítači je Vaše číslo nedostupné


Typická použití
 1. domácí použití
 2. volání mezi přáteli
 3. použití na volání domů ze zahraničních cest

Varianta 2 - přes IP telefon

Telefon připojíte pomocí ethernetového rozhraní k IP síti, která má konektivitu k Internetu. V telefonu nastavíte registrační údaje pro připojení ke gatewayi, u které máte registraci. Vždy je možné volat si zdarma s účastníky, kteří jsou připojení ke stejné gatewayi. Po registraci k tzv. SIP serveru, který umožňuje volat do pevných i mobilních sítí telefonních operátorů, bude možné se i Vám dovolat z pevných nebo mobilních telefonů. Kromě telefonování pomocí gatewayí tento telefon umí i telefonovat tzv. Peer-to-Peer neboli z jednoho VoIP telefonu na druhý pomocí vytočení jeho IP adresy nebo veřejné IP adresy volaného (pokud je VoIP telefon za NATem).

Telefonování pomocí Peer-to-Peer lze nastavit i mezi dvěmi pobočkami, a to i v případě, že jsou spojeny pomocí VPN tunelu. Pak je možné využít IP telefonii pro telefonování.

Výhody
 1. můžete volat bez nutnosti zapnutého PC
 2. vyšší kvalita zvuku než při řešení s USB telefonem
 3. komfortní varianta, použití je stejné jako u analogového telefonu
 4. při registraci na gatewayi služeb získáte veřejné telefonní číslo
 5. možnost volat i přijímat telefonní hovory z pevných linek i mobilních telefonů
Nevýhody
 1. vyšší pořizovací náklady
 2. delší doba návratnosti v případě, že málo voláte
Typická použití
 1. v domácnosti s vysokými účty za telefonní služby
 2. zaměstnanec pracující z domova (trvale, nemoc, atd.)
 3. lze pracovníka připojit k firemní ústředně tak, že se mu lidé dovolají stejně, jako by byl v práci (viz. varianta 9) - firemní použití

Varianta 3 - s využitím 1-2 analogových telefonů

Pro tuto variantu Vám stačí zakoupit například gateway Linksys PAP2 nebo SPA2102 a můžete do ní připojit až dva stávající analogové telefony. Navíc získáte zabezpečení svého internetového připojení firewallem. Použití pro VoIP telefonii je principiálně stejné jako u dalších VoIP produktů.

Vestavěná podpora Voice-over-IP telefonie umožňuje uživateli zdarma telefonovat z běžného nebo bezdrátového telefonního přístroje připojeného do FXS zdířek této Gatewaye jinému účastníkovi, který má rovněž VoIP zařízení (gateway nebo třeba VoIP telefon). Po registraci a zaplacení kreditu je možné přes PAP2 nebo SPA2102 využívat VoIP telefonii a volat za nízký poplatek i na mobilní telefony a telefonní čísla v pevné telefonní síti. Zároveň se vám tak mohou dovolat z pevné sítě či mobilu.

Výhody
 1. nemusíte kupovat nové telefony, koupíte jen VoIP gateway
 2. současně získáte Firewall (pro připojení PC/LAN)
 3. pomocí HUB/switch můžete připojit k LAN síti
 4. funkce QoS - "hlídá" přes ni procházející datový tok a dokáže si vynutit propustnost pro VoIP hovor
 5. při registraci na SIP serveru získáte veřejné telefonní číslo
 6. možnost volat i přijímat telefonní hovory z pevných linek i mobilních telefonů
Typická použití
 1. domácí použití
 2. v malých firmách
 3. zaměstnanec pracující z domova (trvale, nemoc, atd.)
 4. lze pracovníka připojit k firemní ústředně tak, že se mu lidé dovolají stejně, jako by byl v práci (viz. varianta 9)
 5. případy, kdy dostačuje možnost pouze dvou tel. hovorů současně

Varianta 4 - s využitím analogové pobočkové ústředny

Pro tuto variantu Vám stačí zakoupit například gateway Linksys SPA2102 a můžete do ní připojit Vaši stávající analogovou ústřednu. Navíc získáte zabezpečení svého internetového připojení firewallem. Použití pro VoIP telefonii je principiálně stejné jako u dalších VoIP produktů. Vestavěná podpora Voice-over-IP telefonie umožňuje uživateli zdarma telefonovat z běžného telefonního přístroje připojeného do FXS zdířek této Gatewaye jinému účastníkovi, který má rovněž VoIP zařízení (gateway nebo třeba VoIP telefon).

Po registraci a zaplacení kreditu na SIP serveru je možné přes SPA2102 využívat VoIP telefonii a volat za nízký poplatek i na mobilní telefony a telefonní čísla v pevné telefonní síti. Zároveň se vám tak mohou dovolat z pevné sítě či mobilu.

Výhody
 1. nemusíte kupovat nové telefony, koupíte jen gateway
 2. využijete stávající pobočkovou ústřednu
 3. současně získáte Firewall (pro připojení PC/LAN)
 4. pomocí HUB/switch můžete připojit k LAN síti
 5. funkce QoS - "hlídá" přes ni procházející datový tok a dokáže si vynutit propustnost pro VoIP hovor
 6. při registraci na SIP serveru získáte veřejné telefonní číslo
 7. možnost volat i přijímat telefonní hovory z pevných linek i mobilních telefonů
Typická použití
 1. v malých firmách s telefonní ústřednou
 2. případy, kdy dostačuje možnost pouze dvou tel. hovorů současně

Varianta 5 - s využitím PBX + zachována možnost volání přímo přes PSTN

Pro tuto variantu potřebujete například gateway SPA3102 a můžete do ní připojit Vaši stávající analogovou ústřednu. Můžete pak volat volitelně buď přes Internet nebo klasicky přímo přes pevné telefonní linky (PSTN).

Výhody
 1. nemusíte kupovat nové telefony, koupíte jen VoIP gateway
 2. využijete stávající pobočkovou ústřednu
 3. pomocí HUB/switch můžete připojit k LAN síti
 4. funkce QoS - "hlídá" přes ni procházející datový tok a dokáže si vynutit propustnost pro VoIP hovor
 5. můžete si zvolit, zda budete volat přímo přes pevné linky či přes Internet
 6. při registraci na SIP serveru můžete volat do PSTN přes Internet za výhodnější tarify
 7. větší jistota možnosti telefonování (při výpadku jedné z cest (PSTN či Internet) lze použít druhou cestu)
 8. stačí Vám jeden telefonní přístroj pro volání přes Internet i přes PSTN
 9. můžete používat různé cesty volání (PSTN a Internet) pro různé regiony
Typická použití
 1. internetové telefonování přes stávající analogovou PBX
 2. telefonování mezi dvěmi vzdálenými pobočkami firmy zdarma přes Internet s možností volat i přímo přes PSTN
 3. případy, kdy stačí možnost pouze dvou tel. hovorů současně
 4. místa s potřebou diverzifikace telefonních cest (např. dispečinky, armáda, bezpečnostní služby, atd.)
 5. firmy, které chtějí volitelně používat obě cesty telefonování
 6. případy, kdy dostačuje možnost pouze dvou tel. hovorů současně

Varianta 6 - pomocí ADSL routeru: s připojením 1 analogového telefonu (či PBX) + 4 PC

Pro tuto variantu potřebujete ADSL připojení k Internetu a ADSL router například WELL PTI-840V, do nějž připojíte Váš stávající analogový telefon a LAN síť.

Výhody
 1. nemusíte kupovat nové telefony, koupíte jen VoIP gateway
 2. využijete stávající pobočkovou ústřednu
 3. pomocí HUB/switch můžete připojit k LAN síti
 4. funkce QoS - "hlídá" přes ni procházející datový tok a dokáže si vynutit propustnost pro VoIP hovor
 5. můžete si zvolit, zda budete volat přímo přes pevné linky či přes Internet
 6. při registraci na SIP serveru můžete volat do PSTN přes Internet za výhodnější tarify
 7. větší jistota možnosti telefonování (při výpadku jedné z cest (PSTN či Internet) lze použít druhou cestu)
 8. stačí Vám jeden telefonní přístroj pro volání přes Internet i přes PSTN
 9. můžete používat různé cesty volání (PSTN a Internet) pro různé regiony
Typická použití
 1. použití v prostředí, kde je potřeba více počítačů než telefonů
 2. použití v případech, kdy stačí možnost pouze jednoho probíhajícího tel. hovoru (i za použití PBX)

VoIP - slovníček pojmů

Caller ID - Identifikace volajícího, předávaná telekomunikačním operátorem. Umožňuje například zobrazení čísla volajícího na displeji telefonu nebo distribuci příchozích hovorů dle volajícího čísla (například hovor z Francie může vyzvánět přímo u pracovníka, který hovoří francouzky).

CLIP - (Calling Line Identification Presentation) - zobrazení telefonního čísla volajícího na displeji telefonu volaného uživatele.

CLIR - (Calling Line Identification Restriction) - funkce pro zabránění zobrazení čísla volajícího (Caller ID) na displeji telefonu volaného účastníka.

DND - (Do Not Disturb) - Nerušit. Tuto funkci je možno aktivovat například v průběhu porady nebo jednání. Dle typu ústředny přestane pobočka s aktivovanou funkcí DND vyzvánět nebo se přímo bude hlásit jako obsazená. Na systémových telefonech je volajícímu z jiné pobočky ústředny zobrazována informace o tom, že účastník má aktivovanou funkci DND.

DNS - (Domain Name System) - Systém používaný na internetu ke zjišťování IP adres vztahujících se k jednotlivým doménovým jménům a naopak.

DTMF - Tónová volba. Každé klávese (0-9, #, * ...) na číselnici telefonního přístroje je přiřazen tón, podle nějž je identifikována klávesa při vytáčení telefonního čísla volaného účastníkem. Používá se i pro dálkové ovládání různých zařízení, jako jsou telefonní záznamníky, hlasová pošta apod.

E.164 - Standard definující tvar telefonních čísel a mezinárodní číslovací plán.

EXT -(Extension) - označení pro pobočku ústředny

Firewall - prvek v síti zajišťující bezpečnost privátní sítě před neoprávněným přístupem z veřejné sítě.

FQDN - (Fully Qualified Domain Name) - Úplné doménové jméno, kterým lze na internetu jednoznačně identifikovat počítač (server), jemuž náleží. Za pomoci dotazu na DNS server obdržíme IP adresu.

FWD - (Forward) - přesměrování hovorů na jinou pobočku nebo vnější linku. Může být okamžité, aktivovaní při obsazení apod.

FXO - jedná se o port, který se připojuje k analogové lince PSTN (veřejné telefonní sítě) nebo k analogové lince z PBX (pobočkové ústředny).

FXS - jedná se o port, do kterého se připojuje klasický analogový telefon.

H.323 - Jeden z nejdůležitějších standardů ITU-T, řeší problematiku multimediálních přenosů přes IP prostředí. H.323 je zastřešením celé řady protokolů řady H.22x, které stanovují komunikaci čtyř základních komponent - Terminál, Gateway, Gatekeeper, MCU.

Hlasová pošta - (VM - Voice mail). Hlasová pošta je systém, používaný obvykle jako nadstavba pobočkové telefonní ústředny, umožňující digitální záznam hlasových zpráv pro jednotlivé uživatele, obdobně jako řada telefonních záznamníků. Obvykle umožňuje například i dálkové vyzvedávání a mazání zpráv po zadání hesla a podobně. Kvalitnější systémy hlasové pošty obsahují možnost vytvoření hlasového průvodce pro volající, například pro volbu jazyka komunikace, regionu, služby apod., programovatelné dle požadavku uživatele.

Hold - Funkce přidržení hovoru. Hovor je "zaparkován" a uživatel může například obsloužit další hovor a poté se k původnímu přidrženému hovoru vrátit. Účastník, jehož hovor je přidržen, se navzájem neslyší s protistranou (na rozdíl od funkce MUTE, kde je pouze odpojen mikrofon jedné stanice), obvykle je mu přehrávána hudba na pozadí.

IP - (Internet Protocol) - komunikační protokol, používaný v síti Internet.

IP produkt - produkt (telefon, brána, ústředna, ...) využívající pro přenos dat IP protokol

IP telefon - Telefon, který spojuje hovory pomocí IP sítí (internetu) místo běžné telefonní sítě. IP telefon může mít formu klasického stolního telefonu, mobilního přístroje nebo softwarové aplikace do počítače.

IPTV - systém při kterém je digitální televize distribuována přes IP protokol (internet)

JTS - Jednotná telekomunikační síť - označení pro telefonní síť v ČR, provozovanou společností O2. Prostřednictvím této sítě poskytují svoje služby i další, alternativní telekomunikační operátoři.

Kodek - Kodek složenina ze slov -ko- dér a -dek- odér. Jedná se o zařízení nebo počítačový program, který převádí data (většinou audio nebo video) do formátu vhodného např. pro přenos, ukládání, zobrazování. Zároveň umožňuje kompresi, resp. šifrování takovýchto dat. Patří sem např. G.711u, G.711a, G.729, G.723 atd.

Konferenční hovor - Služba telefonní ústředny nebo sítě, kdy spolu hovoří více účastníků najednou.

Multicast - je metoda přeposílání IP datagramů z jednoho zdroje skupině více koncových stanic. Místo odesílání jednotlivých datagramů ke každému cíli je odeslán jediný datagram.

MMS - Multimediální zprávy (zkratka MMS z anglického Multimedia Messaging Service). Multimediální paralela k SMS. Pomocí MMS je možné posílat kromě textu i obrázky, audio a videoklipy.

MUTE - Aktivováním funkce MUTE dojde k odpojení mikrofonu na pobočce, účastník nadále slyší protisranu, ale ta neslyší jeho. Funkci je možné využít například pro podání rychlé informace kolegovi v kanceláři v průběhu hovoru, aniž by byla protistrana rušena.

NAT - mechanismus umožňující redukci potřebného množství jedinečných IP adres. Umožňuje připojení do Internetu síť, která nemá unikátní IP adresy, jejich překladem do takových adres.

PBX - je zkratka pro pobočkovou telefonní ústřednu.

PSTN - (Public Switched Telephone Network) Veřejná telefonní síť. Telefonní spojení přes "klasického" telekomunikačního operátora.

SIP - (Session Initiation Protocol) signalizační, řídící protokol sloužící k vytváření, monitorování a ukončování spojení mezi jedním či více účastníky. SIP pracuje na principu server-klient. Je to progresivně se vyvíjející protokol, se značnými možnostmi, předpokládá se že bude nejdůležitějším standardem nejen v oblasti IP telefonie.

SMS - Služba krátkých textových zpráv (zkratka z anglického Short message service) je název pro službu dostupnou na většině digitálních mobilních telefonů. Zprávu lze posílat mezi mobilními telefony, jinými zařízeními, na pevné telefony nebo přes internet. Délka zprávy je omezena na 160 znaků.

URI - (Uniform Resource Indetifier) - Jednoznačný identifikátor zdroje na internetu. Identifikuje typ internetové služby a její cílovou adresu; v případě systému ENUM je využíván k uložení informace, jak se s danýmúčastníkem spojit pomocí SIP.

VoIP - (Voice over Internet protokol) - Technologie, která využívá pro telefonování IP protokol (nejčastěji internet), místo klasické analogové linky.

VoIP brána - (Gateway) - brána, která zajišťuje převod mezi různými sítěmi, např. IP datovou sítí a PSTN sítí.

VoIP služby - jedná se o hlasové služby (VoIP), které většinou nabízejí ISP poskytovatelé. Uživatel obdrží pevné telefonní číslo, které se chová stejné jako klasické PSTN číslo.

VoIP telefon - jsou telefony, které využívají VoIP technologii

 

  Mikrotech VoIP a GSM operátor


 • Těšínská 365, Orlová-Poruba, 73514
 • Hotline: 00420 558 840 000
 • Fax: 00420 558 840 001
 • E-mail: voip zavináč mikrotech.cz
Mikrotech twitter Mikrotech facebook Mikrotech Heureka